söndag 12 maj 2013

Första inlägget

Ja ja. Igen en mammablogg. Men lite egen, tror jag.

I denna blogg skriver jag,  24 årig mamma för en 1,5 år gammal dotter om vår vardag.
I denna blogg skriver jag om hurdant det känns för mig att vara relativt fattig och mamma. Vi fyller inte alla "kraven" på relativ fattigdom som nämns i listan nedan, men knapert har vi.

Definition om relativ fattigdom inom eu (wikipedia anses att inte vara pålitlig men ungefär såhär är det);


EU definierar allvarlig materiell fattig­dom som att inte ha råd med en viss lev­nads­standard. Den är fattig som inte kan betala för minst fyra av följande poster:[1]
  • oförut­sedda ut­gifter
  • en veckas semester per år
  • en mål­tid med kött, kyckling eller fisk var­annan dag
  • till­räcklig upp­värm­ning av bostaden
  • kapital­varor som tvätt­maskin, färg‑TV, telefon eller bil
  • skulder (hypo­teks­lån eller hyra, räk­ningar, av­betal­nings­köp eller åter­betal­ning av lån)"

http://sv.wikipedia.org/wiki/FattigdomInga kommentarer:

Skicka en kommentar